0878 3846 3313
HUKUM DAN MANFAAT AQIQAH

HUKUM DAN MANFAAT AQIQAH

Aqiqah adalah salah satu sunnah rasulullah yang mesti dilaksanakan, bagi keluarga yang mampu. Aqiqah dilaksanakan pada hari ke 7, ke 14 atau hari ke 21. Anak laki-laki menyembelih dua ekor kambing, sedangkan anak perempuan satu ekor kambing. Nabi SAW bersabda :...

Hukum Aqiqah Diri Sendiri

Hukum Aqiqah Diri Sendiri  Ibnu Qudamah mengatakan, “Jika dia belum diakikahi sama sekali, kemudian baligh dan telah bekerja, maka dia tidak wajib untuk mengakikahi dirinya sendiri. Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini, ia menjawab, “Itu adalah kewajiban orang tua,...
Pelaksanaan Aqiqah & Jenis Hewan Aqiqah

Pelaksanaan Aqiqah & Jenis Hewan Aqiqah

Pengertian Aqiqah Aqiqah adalah proses penyembelihan kambing pada hari ketujuh kelahiran seorang anak. Hukumnya sunah Muakadah bagi mereka yang mampu, Rasulullah Saw bersabda. ”Seorang anak yang baru lahir tergadai oleh aqiqahnya.Maka disembelihlah kambing untuknya...